Organisatie-Salafisme

sep 15

Op de basisschool leerde men mij een eenvoudig wereldbeeld: je hebt twee soorten mensen, Katholieken en Heidenen. En Heidenen, daar houd je toch liefst een beetje afstand van. Nee, dit stond niet in een lesboekje en ja, het werd wél onderwezen.
Een kennis van mij verhuisde gedesillusioneerd terug vanuit een Zeeuws dorp naar Middelburg. De ouders van gereformeerde vriendjes stonden niet toe dat zijn kinderen – uit een niet religieus nest – met hen speelden. Dit was nergens voorgeschreven, maar het gebeurde wel.
Een vriendin van mij heeft problemen met haar familie. Ze keuren het af dat ze een Nederlandse vriend heeft. Dat ze een partner uit haar land van haar ouders moet kiezen staat in geen enkele wet, maar die eisen het wel.

Een vriend van mij is software-ontwikkelaar bij een gerenommeerd ICT-bedrijf. Met zijn collega’s deelt hij een haat ten opzichte van accountmanagers, die het werk binnenhalen waar zij van vreten. In de organisatievisie wordt dit niet beschreven, maar het is algemeen bekend. Laat dit symbool staan voor al die organisaties waar de ene afdeling het lastig vindt om met de andere afdeling samen te werken.
Of weet je dat ‘gewone’ secretaresses nogal eens kwaad spreken over de in hun ogen overgewaardeerde directiesecretaresses? Het staat niet in hun functiebeschrijving, maar ze hebben het er soms erg druk mee.
En dan hebben we die managers en bestuurders die alleen al door hun beloning en declaratiegedrag laten zien dat zij zich op een ander normen- en waardenniveau dan gewone stervelingen. Hun organisaties verdedigen hun waarde, maar zwijgen over waarden.

Deze associaties schoten mij te binnen bij de collectieve verontwaardiging over het lesmateriaal van Islamitische scholen. Natuurlijk, ook ik ben het met de inhoud daarvan niet eens. Maar de opgeschreven opvattingen verrassen niet, hoewel het mij wel hielp om me te verplaatsen in de mindset van de mensen die dit soort gedachten dragen. Misschien is het juist wel eerlijk, dat het op papier werd gezet. En vanuit die eerlijkheid is debat mogelijk.

Het punt is, identificatie met de eigen groep hoort bij het menszijn. Daaraan is het afzetten tegen ‘anderen’ onlosmakelijk verbonden.

Volg het voorbeeld van dat lesmateriaal; schrijf op waarom en tegen wie je je afzet. Of waarom je jezelf meer bijzonder vindt dan een ander. Dan zie je misschien wel hoe belachelijk je bent. En kun je de eerste stap maken naar een gesprek over zinvolle verbinding.

Die verbinding begint meer bij jezelf dan je misschien wel denkt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *