Topsalarissen: nergens goed voor

dec 30

In de Middeleeuwen ging bewijsvoering heel anders dan nu. Het bewijs bijvoorbeeld dat draken zouden bestaan ging, kort gezegd, als volgt. “Draken zijn bijzonder schuw en kunnen zich heel goed verbergen. Het feit dat ze nog nooit gezien zijn is dus een bewijs van hun bestaan.” Onzinnig in onze oren, maar de Middeleeuwen zijn dichterbij dan je zou veronderstellen. Dat bleek toen de discussie over de topsalarissen weer eens de kop op stak. De aanleiding was het optreden van de directeur van de ING-bank, de heer Ralph Hamers, in de Tweede Kamer, waar hij verantwoording aflegde over het witwasschandaal. Sommige parlementariërs legden het verband met het salaris van de heer Hamers. In de periode dat de ING zich bezig hield met witwasfraude werd dat verhoogd met 1 miljoen euro, en weer ingetrokken toen dat in de samenleving tot commotie leidde.  Voorlopig, zei commissaris Jeroen van der Veer er nog bij.

Van der Veer, die verstand heeft van topsalarissen, legde uit dat het heel logisch was dat Hamers zoveel verdiende, want topmannen krijgen exorbitant veel geld, omdat de beloning van topmannen niet te vergelijken is met de beloning van gewone werknemers.

Dat argument lijkt mij van het soort van het drakenbewijs.

Maar ja, Jeroen moet wel, want betere argumenten zijn er niet. Er is geen bewijs dat goede topmannen met miljoenen moeten beloond worden in plaats van met tonnen – integendeel. Want bij de overheid, de politiek en in de wetenschap verdient de top een salaris dat in de regel niet boven de 2 ton komt. Het komt mij niet voor dat de grootverdieners in het bedrijfsleven, die het tienvoudige krijgen, tien keer beter zijn dan, laten we zeggen een goede minister-president.

Met het soort bewijzen dat Jeroen en Ralph gebruiken kan ik het ook wel. Ik denk namelijk dat  we betere topmensen krijgen wanneer zij stukken lager betaald worden. Dan krijgen we gewone mensen met veel talent, die zich niet primair bezighouden met hun eigen geldzucht en statusjacht, maar die het belang van de zaak nastreven en een bescheiden salaris van een paar ton heel redelijk vinden. Waarschijnlijk krijgen we dan meer vrouwen aan de top, omdat vrouwen, zoals algemeen bekend, vaak meer belang stellen in kwaliteit dan in kwantiteit. Misschien kiezen zij er wel voor om duo-topman (V/M) te worden, omdat zij hun gezin evengoed van waarde vinden en daar ook aandacht aan willen besteden. Dan zijn we meteen verlost van types als Hamers. Want hopelijk maken die dan hun dreigement eindelijk waar en verdwijnen in galop naar het buitenland.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *