Zinloos verbeteren

mrt 10

Het is een breed voorkomende ziekte. Ik kwam deze bijvoorbeeld tegen toen ik met één van mijn kinderen in het circuit van het Passend Onderwijs terechtkwam. Veel mensen bleken betrokken te zijn. Ze vergaderden reuze graag en dachten flink mee. Ik leek een bofkont! Maar gaandeweg ontdekte ik dat niemand echt hielp om het op te lossen.

Een collega van mij besprak een ernstig vraagstuk meteen groep mensen die daar samen over gingen en kwam daarna bij me terug. “Ik ontdekte dat niemand erover gaat”, zei ze. Wat ze eigenlijk bedoelde was: niemand stak de vinger op om het vraagstuk daadwerkelijk op te lossen.

“Het ligt aan onduidelijke omschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden”, hoor ik vaak. Dan kijk ik dat na en zie ik, tja, daar zit echt wel wat in. “De regierol is niet duidelijk toebedeeld”, hoor ik ook. Ik bestudeer dat en concludeer, je hebt een punt. “Het proces is niet helder”, is een veelgehoord geluid. Ik loop dan de stappen na en zie, inderdaad, het kan scherper.

Maar laten we het eens op een andere manier bekijken.

Zou een ingewikkeld probleem ook een oplossing kunnen krijgen als taken, rollen, verantwoordelijkheden niet helemaal duidelijk zijn, de regie niet helder is toebedeeld en het proces wat te vaag is?

Wouter Hart gebruikt hier het jeukwoord ‘eigenaarschap’ voor. Ik heb het liever over ‘verantwoordelijkheid’. Nog liever zeg ik: ervan zijn. Als alles wazig is, rollen, taken, leiderschap, processen, kun je er toch van zijn. Dan kun je er juist van zijn. Verwijzen naar rollen, taken, regie, etc leidt vooral af. Je hoeft er dan immers niet van te zijn.

Tegen alle taak-, regie- en procestijgers zeg ik daarom: ga toch weg! We moeten niet de functie omschrijven, maar de attitude: niemand de deur uit voor er een oplossing is! Ik heb liever mensen met de goede attitude, dan mensen zonder die attitude, maar met perfect op papier vastgelegde rollen en taken.

Helemaal ernstig wordt het als managers en bestuurders bij elkaar gaan zitten om dit soort vraagstukken op te lossen. Als er woorden als ‘doorzettingsmacht’ worden gefluisterd. Een spin-dokter maakte hier laatst ‘knoopdoorhakker’ van. Het resultaat is hetzelfde. Als managers en bestuurders over doorzettingsmacht gaan praten is zeker niemand er meer van. Waarom zou je? Iemand gaat immers de knoop doorhakken? Iemand anders dan jij?

Iedereen blij dus!

Nu het probleem nog oplossen.

2 comments

  1. Wilco /

    Mooi en herkenbaar stuk. Maar wat als iemand juist wel buiten de gebaande paden een voorstel doet om tot een beslissing te komen? En wat als dit schuurt met anderen aan tafel? Daarvoor is lef, out of the box denken, bevoegdheid en ondersteuning cq zeggenschap nodig. Iemand die je onvoorwaardelijk steunt in wat je doet, vertrouwen in je heeft in juist dit soort moielijke situaties en omstandigheden. Om een kloof te slechten, bruggen te bouwen en aan passende oplossingen te werken. Ook voor jou en jullie dochter! Want passend Onderwijs moet toch passend zijn? Succes gewenst in jullie gezamenlijke zoektocht Remko!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *